อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ

บริการวิจัยและพัฒนาครื่องสำอาง

รับแกะสูตรครีม

บริการวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางโดยผู้เชี่ยวชาญ

    อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ คือโรงงานที่รับบริการวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง และบริการแกะสูตรเครื่องสำอาง แถมเราเป็นอีกหนึ่งโรงงานรับแกะสูตรครีมที่ทั้งแม่นยำและคุณภาพตอบโจทย์ลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ และให้ลูกค้าได้มีผลิตภัณฑ์ที่มีสูตรลับเฉพาะเป็นของตนเอง โดยโรงงานรับแกะสูตรครีมของเรามีผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าเฉพาะด้านสำหรับแต่ละประเภทเครื่องสำอาง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มากที่สุด และให้ลูกค้าสามารถนำไปทำโฆษณาทางการตลาดได้อย่างโดดเด่น และเหนือกว่าคู่แข่ง โดยบริการรับวิเคราะห์สูตรเครื่องสำอางและพัฒนาสูตรเครื่องสำอางของเราใช้เวลาในการแกะสูตรครีม วิเคราะห์ และพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 14 – 30 วันทำการ

บริการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางคืออะไร

อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ สามารถพัฒนาสูตรเครื่องสำอางได้ทุกชนิดจากการรับวิจัยเครื่องสำอาง โดยเราให้ความสำคัญ และมุ่งเน้นไปที่การวิจัย เพื่อพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่คาดว่าจะเป็นกระแสในอนาคต โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการทำแบรนด์สินค้ามีจุดขาย และเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ตัวอย่างเช่น ครีมเจลลดการอักเสบของสิวภายใน 1 ชั่วโมง ครีมอาบน้ำปรับสีผิว เจลล้างหน้าสูตรเติมออกซิเจนให้ผิวหน้า เป็นต้น

 

การวิจัยสูตรเครื่องสำอางและบริการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางที่ อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ สามารถทำได้ใน 2 กรณีดังต่อไปนี้

1

ลูกค้ามีตัวอย่างสินค้า

1. กรณีที่ลูกค้ามีตัวอย่างสินค้า หากลูกค้าต้องการให้เราแกะสูตรครีมให้เหมือนตัวอย่าง

จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • ลูกค้าจะต้องแจ้งพัฒนาสินค้า และเปิดโปรเจกต์พัฒนาสินค้า โดยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาท/ 1SKUs (รหัสสินค้า) โดยจำนวนขั้นต่ำของสินค้าอยู่ที่ 500 ชิ้น/1 Sku
 • จัดส่งตัวอย่างสินค้าที่ต้องการแกะสูตรมาที่ “แผนกวิจัยและพัฒนาสินค้า บริษัท อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 91/24 หมู่12 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 โทร 034-440-258 ”
 • นักวิจัยจะทำการพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 – 21 วันทำการต่อครั้ง
 • เราจะทำการทดสอบประสิทธิภาพของสินค้า ด้วยกลุ่มทดลองจริงภายในบริษัท โดยจะใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 7 – 30 วัน
 • อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ จะทำการจัดส่งตัวอย่างกลับไปให้ลูกค้าทดลอง โดยลูกค้าสามารถแจ้งปรับ แก้ไขสูตรภายใต้ New Product Request ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
 • ลูกค้าจะต้องทำการยืนยันสูตรผลิตภัณฑ์ โดยประเมินความพึงพอใจ และทำการแจ้งผลผ่านทางเซลล์ ผู้ดูแล
 • เราจะทำการทดสอบความคงตัวของสูตรผลิตภัณฑ์อีกครั้ง โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 – 2 เดือนต่อหนึ่งสูตรสินค้า
 • เมื่อขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราจะดำเนินการจดแจ้งเครื่องสำอางลงในระบบของอย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 – 30 วันทำการ

2

ลูกค้าไม่มีตัวอย่างสินค้า

2 กรณีที่ลูกค้าไม่มีตัวอย่างสินค้า หากลูกค้าไม่มีตัวอย่างสินค้า จะต้องปฏิบัติ

ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • แจ้งพัฒนาสินค้า และเปิดโปรเจกต์พัฒนาสินค้า โดยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาท/ 1SKUs (รหัสสินค้า) โดยจำนวนขั้นต่ำของสินค้าอยู่ที่ 500 ชิ้น/1 Sku
 • แจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผ่านทางเซลล์ผู้ดูแล
 • นักวิจัยจะทำการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 – 21 วันทำการต่อครั้ง
 • เราจะทำการทดสอบประสิทธิภาพของสินค้า ด้วยกลุ่มทดลองจริงภายในบริษัท โดยจะใช้ระยะเวลา ดำเนินการประมาณ 7 – 30 วัน
 • อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ จะทำการจัดส่งตัวอย่างกลับไปให้ลูกค้าทดลอง โดยลูกค้าสามารถแจ้งปรับ แก้ไขสูตรภายใต้ New Product Request ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
 • ลูกค้าจะต้องทำการยืนยันสูตรผลิตภัณฑ์ โดยประเมินความพึงพอใจ และทำการแจ้งผลผ่านทางเซลล์ ผู้ดูแล
 • เราจะทำการทดสอบความคงตัวของสูตรผลิตภัณฑ์อีกครั้ง โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 – 2 เดือนต่อหนึ่งสูตรสินค้า
 • เมื่อขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราจะดำเนินการจดแจ้งเครื่องสำอางลงในระบบของอย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 – 30 วันทำการ

อาร์ แอนด์ ดี อินเตอร์ฯ เรามุ่งเน้นในการให้บริการวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง 1 สูตร ต่อ 1 แบรนด์ เพื่อให้สินค้าของแต่ละแบรนด์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่น และแตกต่างจากตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่นๆ ในท้องตลาด โดยเรามีทีมงานนักวิจัย และพัฒนาที่เชี่ยวชาญตามกลุ่มประเภทสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกาย (Skincare & Personal Care) ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวหน้า (Makeup) ผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปาก (Oral Care) เป็นต้น เราเน้นการพัฒนาสินค้าที่รวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถจำหน่ายสินค้าได้ทันต่อการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาการพัฒนาสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12 วันทำการ (อ้างอิงจากข้อมูลการพัฒนาสินค้าที่ผ่านมา)